Marks Värme AB håller 430 kunder i Marks kommun varma
Målsättningen för Marks Värme AB är att leverera fjärrvärme miljövänligt, säkert och ekonomiskt. Inom fem år räknar man med en produktionsökning på 60%, något som företagets VD Bengt-Allan Frost ser som mycket realistiskt då man har stöd från ägaren Marks kommun.
Det var först i mitten av 90-talet som Marks Värme AB bildades, vilket anses som relativt sent eftersom de allra flesta fjärrvärmeföretag startades i samband med oljekrisen under slutet av 70- och början av 80-talet. Företaget består av åtta anställda och har en årlig omsättning på ca 30 miljoner kronor. Bengt-Allan Frost är sedan ett år tillbaka VD för företaget och förklarar principen med fjärrvärme kort och koncist.
- Fjärrvärme innebär att man producerar värme på ett ställe och levererar den till ett flertalet kunder.
Den största kundgruppen utgörs av hushåll. Hälften av all värme som levereras går till hyreshus, 6% till villor, 16% till olika typer av industri och resten till offentliga och privata lokaler. Förra året såldes 65 miljon KWH. Ambitionen när man levererar värme är att alltid kunna göra det säkert, miljövänligt och ekonomiskt. Företaget är ännu inte miljöcertifierat, men har ändå kontinuerligt stränga kontroller av t ex koldioxid och NOX-utsläpp. Detta rapporteras till miljökontoret varje kvartal.
– Certifieringsfrågan har varit uppe i styrelsen och vi kommer förmodligen att genomföra detta under kommande år, säger Bengt-Allan.

Känd som en miljökommun
Innan Marks Värme AB införde fjärrvärme fanns det oljepannor i nästan varje hem, något som man nu sakta men säkert avvecklar. I år kommer 8000 m3 olja i kommunen att ersättas med biobränslen som skogsavfall, bark och likande. Företagets produktionskapacitet ligger på cirka 40-45 MW, vilket innebär en bred marginal i relation till maxefterfrågan som på sin höjd uppgår till 30-35 MW under riktigt kalla perioder.
Priserna på fjärrvärme varierar stort i Sverige och ligger mellan 29 och 55 öre per/KWH exkl. moms. Marks Värme AB hamnar av olika skäl lite över medelpriset i pristabellen. - Det beror bland annat på att vi är relativt nystartade, men vi kommer förmodligen i framtiden att bli mer konkurrenskraftiga. Företaget sänkte priserna 1998 och höjde inte förrän i år. Under dessa tre år har företaget tredubblat sin omsättning.
Framtidsplanerna är att bygga en ny fast bränslepanna och att på ett miljövänligt sätt kunna tillverka el för egen förbrukning. Ett av skälen till att detta är realistiska mål är att man har ett stort stöd från Marks kommun, som dessutom är välkänd som miljökommun.

Marks Värme AB

Bransch:
Industri

Telefon: 0320-17600
Fax: 0320-17600


Email:
bengt-allan.frost@mark.se

Hemsida:
www.mark.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN